Ny Fandaharan’asako

Vina fisandratana 1

Mponina 25 tapitrisa/ Firenena 1

Hambom-pirenena iombonana / tendron’ny fivoarana 4

7 moteurs de croissance 

Tolo-kevitra 50 hampivoarana an’i Madagasikara

« Fisandratana 2030 no motera ho

 an’ny fiarahamonina malagasy vaovao » 

  - Hery Rajaonarimampianina              

PEJY VAOVAO HO AN’NY TANTARA MALAGASY

« Fisandratana 2030 » dia natomboka tamin’ny 2016 ary mamaritra ny vina fampandrosoana irina ho an’i Madagasikara amin’ny taona 2030 sy manondro ireo fanoitra ahafahana manatanteraka izay fanamby izay. Novolavolaina tamin’ny alalan’ny fahaiza-mitarika malagasy sy tamin’ny alalan’ny fakan-kevitra ifotony manerana ny Nosy ary koa fanambarana ireo vokatra azo tany amin’ny departemanta ministerialy isanisany, izany dia manamarika ny famerenana ny finiavana politika sy ny fitantanana ho an’ny tombontsoan’ny olompirenena. Asaina ny vahoaka malagasy handray antanana ny hoaviny sy handrafitra ny ampitso mendrika kokoa na ho an’ny tanorany na ho an’ny vahoaka tsy ankanavaka. 

HERY 7 MIANTOKA NY FANDROSOANA

Image title

Ny fambolena manome vokatra ho sakafo sy ny fiompiana

Vary, katsaka, siramamy, voankazo, legioma ary hen’omby

Madagasikara amin’ny taona 2030 dia ho sompitry ny Ranomasimbe Indiana

Ny tataom-bidy azo amin’ny fambolena sy fiompiana dia hitombo avo dimy heny ka hahatratra 30%-n’ny harin-karena faobe ary hiteraka asa 1 500 000 isa eo ho eo.

Madagasikara dia hahatanteraka ny revolisionina ara-pambolena sy fambolena mitodika amin’ny indostria, ka tena manatsara ny fidiram-bolan’ny tantsaha ary mitarika ny fihenan’ny fahantrana.

Image title

Indostria
madinika

Lamba, indostria manodina vokatry ny fambolena, hoditra, kiraro, ary indostria fanambarana

Amin’ny 2030, Madagasikara dia ho faritra mavitrika ara-indostria, « Shenzen » aty Afrika. 

Raha ampitomboina avy 10 heny ny tataom-bidy ny fandraisana anjaran’ity sehatra ity eo amin’ny harin-karena faobe dia ho lasa 10% amin’ny 2030 raha toa ka 4% izany izao ary hiteraka asa 1 000 000 isa. Ny vina 2030 izany dia mampiseho fanamby goavana ara-indostria ka ny tanjona dia hiteraka asa 1 tapitrisa isa ary mifototra amin’ny akora fototra, ny fahaiza manaon’ny olona sy ny fisian’ny tsenam-paritra goavana. 


Image title

Ny jono sy ny
fiompiana trondro

Trondro, harena anaty ranomasina

Madagasikara amin’ny 2030 dia ho tompondakan’ny toekarena manga.

5%n’ny harin-karena faobe ho an’i Madagasikara dia hitombo avo 5 heny ka hahatratra 8%-n’ny harin-karena faobe amin’ny 2030 ary hiteraka asa 350 000 isa. 

Ny sehatry ny jono dia harindra tsara kokoa sy homen-danja kokoa ny eo antoerana ary 

Manitatra ireo tsena fanondranana entana ao anatin’ny fanajana ny tontolo iainana anaty ranomasina.

Image title

Ny vokatry ny fambolena sy ala tsy fahita firy

Vokatra fihinana, fikojakojana ny endrika amam-bika sy fanafody ao anatiny ny lotisia, loha menaka ary ny zava-manitra fanao amin’ny sakafo : lavanila, jirofo, dipoavatra, sakamalaho, tamotamo, kafe, kakaô ary ny kanelina.


Amin’ny 2030 Madagasikara dia hanolotra ho an’izao tontolo izao ireo vokatra sarobidy azo avy amin’ny harena voajanahary. 

5%-n’ny harinkarena faobe raha toa ka 3% izany izao 2018 izao ary hitombo avo enina heny ny tataom-bidy.

Madagasikara dia hanome lanja tanteraka ireo zava-maniry saro-tadiavina azo avy amin’ny harena voajanahary fa indrindra tena tilian’ny tsena iraisam-pirenena ao amin’ny fitsaboana amin’ny alalan’ny hanitra, ny fikojakojana ny endrika amam-bika ary ny fanamboarana fanafody.


Image title

Ny indostria fitrandrahana

Harena ankibon’ny tany indostrialy sy akoranafo

Madagasikara amin’ny 2030 dia ho mpandray anjara matanjaka eo amin’ny tsena iraisampirenena momba ny harena ankibon’ny tany (metaly sy metaly sarobidy)

 Amin’ny 2030, ny harena ankibon’ny tany indostrialy sy akoranafo dia hahatratra 8%n’ny harinkarena faobe raha 2% ankehitriny. Hitombo 18 avo heny ny tataom-bidy ary hamorona asa 400 000 isa.

Hanome lanja sy hanovaova ny Harena ankibon’ny tany indostrialy sy akoranafo ny firenena ao anaty ny politika fitantanana maharitra

Image title

Ireo karazam-bato sarobidy

Madagasikara amin’ny 2030 dia ho lasa mpandray anjara amin’ny fanodinana ny vato sarobidy.

Madagasikara dia hanjary ivontoerana fitaratra eo amin’ny tsena iraisampirenena momba ny vatosoa sy ny vato sarobidy ary hiantoka ny fanodinana azy ireo eto an-toerana. Ity sehatra ity izay tsy mitondra afa-tsy latsaky ny 1%-n’ny harinkarena faobe dia ho tafakatra 2% amin’ny 2030 sady hamorona asa 350 000 isa.


Image title

Ny fizahantany

Fizahatany mikajy ny tontolo iainana, mahasondriana/ranomasina, fivoriana/valan-dresaka, fihariana sy famangiana fianakaviana.

Amin’ny 2030 dia ho isan’ny toerana fizahan-tany malaza sy be mpitia indrindra maneran-tany i Madagasikara.

 Madagasikara dia hanan-danja, matanjaka sy miavaka eo amin’ny sehatry ny fizahan-tany eran-tany amin’ny alalan’ny zava-boary voaaro. Ny fizahan-tany dia hitondra 4 miliara dolara isan-taona sy mpizahatany 1.000.000, izay isahana 10%n’ny harin-karena faobe sy asa 500.000 isa.Amin’ny 2030, ankoatran’ny fisondrotana sy ny vola miditra, Madagasikara dia iantoka ny filaminan’ny mponina ao aminy miaraka amin’ny fivoarana ara-materialy sy ny hafa. Hiverenana hiainana izany fihavanana malagasy izany.


FANTARO FISANDRATANA 2030VAOVAO

04 Novembre 2018

Carton plein au Coliseum d'Antsonjombe ! Retrouvez l'article de RFI dédié à cet évènement-phare

TOHINY

03 Novembre 2018

À Mahitsy puis à Mahajanga, le Samedi 03 Novembre, une marée bleue en soutien au candidat N°12 !

TOHINY

01 Novembre 2018

« Sachez voter en toute liberté, âme et conscience, pour le candidat que vous estimez à même de poursuivre les actions de développement entamées dans votre région »

TOHINY
 

Araho izahay :