Fanolorana

Ny tenin’ny kandida Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Tamin’ny janoary 2014 ka nomen’ny Vahoaka Malagasy Andriamanjaka ampanajana ahy ny fahatokisany dia mbola voagejan’ny sazy ny firenena. Anjorom-bala teo amin’ny fifaneraserana ara-diplomasia, nosazian’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena, nolazoin’ny krizy marobe nifandimby tao anatin’ny enimpolo taona, makina sy maina ny firenentsika.

Ankehitriny izao aza, dia mbola mandoa ny vokadratsin’ny lasa isika. Moa ve izany dia tsy maintsy sokajiana ho « fifanoherana malagasy » ? Misy ve ny voaozona tsy androso ?

Efa-taona izao ny tenako dia mirotsaka ankilan’ireo hery velona Malagasy. Iombonantsika ny mandrafitra fanamby iraisana ho an’i Madagasikara. Iombonantsika ny manolo-kevitra handrafitra ny Firenena Malagasy. Iombonantsika ny mametraka anivon’ny fiarahamonina ireo soatoavina hifampitana sy hifandovana ary ny asa mbamin’ny fivoarana.

Ary nahomby izany !

Efa mahazo ny lalan’ny fandrosoana indray i Madagasikara. Nivoatra ireo singa fototra :

• Tao anatin’ny dimy taona dia mitombo hatrany ny harinkarena faobe (+5,1% tamin’ny 2018)

• Tsy nitsaha-nihemotra ny fahantrana noho ireo politika sosialy tsy manavaka

• Fifandraisana aterineto haingam-pandeha indrindra eto amin’ny kontinanta afrikanina

• Madagasikara no mpanondrana lavanila voalohany maneran-tany

• Anatin’ny folo voalohany maneran-tany amin’ny toerana tian’ny mpizahatany

Ankehitriny, mila manohy isika.

Tohizana ny lalana ary hiarahana mandrafitra, ka katsahina tsy hisy olona ho tavela antsisin-dalana. Mila tohizantsika ny ezaka satria ny lalana mankany amin’ny fanavaozana toe-tsaina sy fisandratana dia ady sy tolona ka tsisy olona afaka mampanantena hahavita izany anatin’ny andro iray.
Fantatsika ankehitriny ireo akoran’ny fahombiazana : ny fahamarinan-toerana, ny fitohizan’ny asa, ary ny fanomezan-kasina ny fanamby sy vina malagasy iray iombonana.

Fanoloran-tena feno ny ahy : Ny hoavy, iombonantsika !

En janvier 2014, lorsque le peuple souverain Malagasy m’a honoré de sa confiance, le pays était sous sanctions. Banni des relations diplomatiques, sanctionné par la communauté internationale, traumatisé par soixante ans de cycles de crises multiples, notre pays était exsangue.


Aujourd’hui encore, nous payons les soubresauts du passé. Doit-on qualifier cela de « paradoxe malgache » ? Y a-t-il une fatalité au sous-développement ?

Depuis quatre ans, je m’engage aux côtés des forces vives Malagasy. Ensemble, nous bâtissons une ambition collective pour Madagascar. Ensemble nous proposons la construction de la Nation Malagasy. Ensemble, nous replaçons au centre de notre société les valeurs de transmission, de patrimoine, de travail et de développement.


Et cela fonctionne !

Madagascar est de nouveau sur la voie du développement. Ses fondamentaux se transforment :

• Une croissance du PIB régulière depuis cinq ans (+5,1% en 2018)

• Un recul continu de la pauvreté grâce à des politiques sociales inclusives

• La connexion Internet la plus rapide du continent africain

• Madagascar, premier exportateur mondial de vanille

• Une des dix premières destinations touristiques dans le monde


Aujourd’hui, il nous faut poursuivre.

Poursuivre cette voie et la construire ensemble, en veillant à ne laisser personne sur le bord du chemin. Il faut poursuivre nos efforts car cette route vers la renaissance et l’émergence est un combat que personne ne peut promettre en un jour. Nous connaissons aujourd’hui tous les ingrédients de la réussite : la stabilité, la continuité dans l’action, et la prise en compte d’une ambition et vision collective malagasy.

Mon engagement est total !

Hery Rajaonarimampianina


Image title

Image title

Image title

Tantaram-piainana

Mpahay toe-karena sy « expert-comptable », Hery Rajaonarimampianina dia teraka ny 6 Novambra 1958. Manambady an’i Voahangy Rajaonarimampianina ary raim-pianakaviana manan-janaka dimy. 

Rehefa nahazo ny « Maîtrise en Sciences Economiques » tao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, dia nanohy ny fianarana ambaratonga ambony dingana fahatelo. Tamin’ny 1986, nahazo ny DEA momba ny comptabilité tao amin’ny Université de Trois-Rivières (Québec, Canada), ary ny diplaoma « Expert-comptable » voamarin’ny General Accountant’s Association ao Canada tamin’ny 1991. 

Nony tafaverina an-tanindrazana, nanao ny asa maha-expert-comptable sady nampianatra tao amin’ny INSCAE ka nitazona ny toeran’ny tale ny taona 1991 ka hatramin’ny 1995 izy. Mpampianatra tao amin’ny oniversiten’Antananarivo sy tao amin’ny IAE ao Metz koa izy.  

Tamin’ny 1995 dia nanorina ny « Auditeurs Associés C.G.A », izay nanana ny lazany eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara. Hery Rajaonarimampianina dia nitazona ny toeran’ny filoha nasionalin’ny Holafitry ny Experts Comptables de Madagascar ny taona 2003 ka hatramin’ny 2008.Tamin’ny 2004, filoha lefitry ny Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) izy talohan’ny nanendrena azy ho mpanolotsain’ny Comité National pour la Sauvegarde de l’Intégrité.

Tamin’ny 2009, voatendry ho Minisitra misahana ny Ministeran’ny Vola sy ny Tetibola, andraikitra notazoniny tao anatina toe-draharaha tena sarotra noho ny fahatapahan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Madagasikara sy ireo mpiara-miasa mahazatra. Vitany anefa ny tsy nampiakatra ny vidim-piainana ary tsy nampiovaova ny sandan’ ny ariary amin’ny fanajana tanteraka ny faneken’ny fanjakana. 

Ny volana Aogositra 2013, dia nanambara ny filatsahan-ko fidiana filoham-pirenena ny desambra 2013 amin’ny alalan’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara izy. Lany ho filoham-pirenena araky ny nambaran’ny CES ny 17 janoary 2014 ary tamin’izany no nahazoany ny salan’isam-bato 53,50%. 

Amin’ny fahalaniany ho filoham-pirenena, ny tarigetrany dia ny hamerina ny Malagasy rehetra hiraha-honina anaty filaminana, hiasa ho an’ny fampihavanam-pirenena ary hametraka paik’ady hampivoarana ny toe-karena sy ny tontolon’ny asa, ny fitsinjaram-pahefana, ary ny ady amin’ny fahantrana sy fanohanana ny tanora. 

Noraisin’ireo mitovy laharana aminy ankaravoana tamin’ny fihaonana an-tampon’ny faharoa amby roampolon’ny Vondrona Afrikanina tao Addis-Abeba ny 30 janoary 2014 ny tenany, fotoana nanamarika ny fiverenan’i Madagasikara ao anaty ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Notanterahina teto Antananarivo ny fihaonana teo amin’ny COMESA tamin’ny Oktobra 2016 ary ny Vondron’ny tany miteny frantsay amin’ny ampahany na manontolo antsoina hoe OIF tamin’ny Novambra 2016 ka ireo dia nitory ny herin’i Madagasikara eo anivon’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena. 

Ny vinany ho an’ny firenena dia voafintiny amin’ny fiteny famerimberiny manao hoe :

« Madagasikara dia nosin’ny fanararaotana vaovao ».


Image title


Ny filoham-pirenena mivady

Fampahafantarana an’i Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. 

Voahangy Rajaonarimampianina dia nosalorana ny anarana Vehivavy voalohan’i Repoblikan’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny fametrahana ny vadiny ho filoham-pirenena, ary tsy nitsahatra ny nampiakatra ny lanjan’ny vehivavy izy, indrindra fa amin’ny fanomezana azy ireo fahalalahana hampiasa vola eo amin’ny sehatry ny toe-karena.   VAOVAO

04 Novembre 2018

Carton plein au Coliseum d'Antsonjombe ! Retrouvez l'article de RFI dédié à cet évènement-phare

TOHINY

03 Novembre 2018

À Mahitsy puis à Mahajanga, le Samedi 03 Novembre, une marée bleue en soutien au candidat N°12 !

TOHINY

01 Novembre 2018

« Sachez voter en toute liberté, âme et conscience, pour le candidat que vous estimez à même de poursuivre les actions de développement entamées dans votre région »

TOHINY
 

Araho izahay :